Utdeling av Fellesforbundets gullnål

Gullnålen, eller forbundets merke i gull og emalje – gies til kandidater som har 25 år sammenhengende verv i forbundet og eller dets organisasjoner


Arthur Knudsen og Geir Olsen fikk tildelt Fellesforbundets gullnål på årsmøtet til
Vestnorsk Grafiske Fagforenning den 19. mars 2011.

45 års jubilanter


Fra venstre Atle August Devik, Jacob Henry Walle, Bjørn Arne Valaker, Knut Doksæter
Alf Kjellevold og Atle Wedaa leder Vngf.

40 års jubilant


Fra venstre Dagfinn Mørk og Atle Wedaa leder Vngf.

25 års jubilanter


Fra venstre Gunnar Blindheim Vik, Yngve Steensæth, Pål Martin Heldal og
Atle Wedaa leder Vngf.