Kategoriarkiv: Fra VNGF

Jubilanter 2016

Fra venstre Geir Olsen ADK Vest Fellesforbundet som delte ut til jubilantene: Walter Albert Jensen, Jørgen Øvstegård, Ingrid Kristiansen, Geir Henning Liljegren, Espen Visnes, Jan Willy Tige og leder Eirin Bratland.

Fra venstre Geir Olsen ADK Vest Fellesforbundet som delte ut til jubilantene: Walter Albert Jensen, Jørgen Øvstegård, Ingrid Kristiansen, Geir Henning Liljegren, Espen Visnes, Jan Willy Tige og leder Eirin Bratland.

Årsmøtet 21.mars 2015

Årsmøtet ble avholdt med 37 medlemmer tilstede.
Jo Gjerstad holdt et engasjerende innlegg om grafisk historie i Bergen for en lydhør forsamling.
Etter årsmøtet var avsluttet ble jubilantene hedret med tale av nestleder i Fellesforbundet Anders Skattkjær. Det hele ble avsluttet med festmiddag.

IMG_9601

Fra venstre: Anders Skattkjær, 45 års jubilanter Leidulf Almenning og Ragnvald Tønnesen.
40 års jubilanter Atle Johansen, Trond Dalland Larsen, Erling Skar, Kåre Hæggernæs, Audun Borgstrøm, Arthur Knudsen, Geir Olsen og leder Eirin Bratland.


IMG_9581Jo Gjerstad, tegnspråktolk og Leif Kleppe.IMG_9583

IMG_9582

 

Årsmøte 22 mars

Årsmøtet ble avholdt 22. mars og det var 30 medlemmer tilstede.
Vervekampanjen er avsluttet og det var 8 navn med i trekningen om Ipad.
Kai Øystein Søvde fra Avery Dennison NTP Gaupne ble heldig vinner.

Som gjest på årsmøte i år var Ove Mellingen som holdt et interessant og morsomt innlegg om grafisk fra Gutenberg til nå og fremover.

Som gjest på årsmøte i år var Ove Mellingen som holdt et interessant og morsomt innlegg om grafisk fra Gutenberg til nå og fremover.

JUBILANTER PÅ ÅRSMØTE 2014

Fra venstre: Geir Olsen fra Fellesforbundet, 25 års jubilantene Rita Lone Borlaug og Leif Gerhard Kleppe og leder Eirin Bratland Fra venstre: Geir Olsen fra Fellesforbundet, 25 års jubilantene Rita Lone Borlaug og Leif Gerhard Kleppe og leder Eirin Bratland

 

Fra venstre: Geir Olsen, 40 års jubilanter Tor Solberg, Kari Vabø, Svein Bjarne Jakobsen, Kjell Reinert Mjøs, Oddmund Kvale og leder Eirin Bratland Fra venstre: Geir Olsen, 40 års jubilanter Tor Solberg, Kari Vabø, Svein Bjarne Jakobsen, Kjell Reinert Mjøs, Oddmund Kvale og leder Eirin Bratland

 

Fra venstre: Geir Olsen,45 års jubilantene Viktor Vindal, Olav Sture, Thorill Teigenes, Nils Albert Lokøen og leder Eirin Bratland Fra venstre: Geir Olsen,45 års jubilantene Viktor Vindal, Olav Sture, Thorill Teigenes, Nils Albert Lokøen og leder Eirin Bratland

Jubilantene på årsmøte 2013

Sekretær i Samfunnspolitisk avd. i Fellesforbundet Terje Ohnstad hedret 40 års jubilantene: Bjørn Amundsen, Jan Kåre Helgesen, Atle Isager. Geir Kvamme, Terje Lie, Tore Kjell Stiansen, Knut Mjøs og leder Eirin Bratland.

Sekretær i Samfunnspolitisk avd. i Fellesforbundet Terje Ohnstad hedret 40 års jubilantene: Bjørn Amundsen, Jan Kåre Helgesen, Atle Isager. Geir Kvamme, Terje Lie, Tore Kjell Stiansen, Knut Mjøs og leder Eirin Bratland.

 

Sekretær i Samfunnspolitisk avd. i Fellesforbundet Terje Ohnstad hedret 45 års jubilantene: Randi L. Nilsen, Jorun-Mareta Næsbø Nilsen, Audun Lavik og leder Eirin Bratland.

Sekretær i Samfunnspolitisk avd. i Fellesforbundet Terje Ohnstad hedret 45 års jubilantene: Randi L. Nilsen, Jorun-Mareta Næsbø Nilsen, Audun Lavik og leder Eirin Bratland.

 

Utdeling av Fellesforbundets gullnål

Gullnålen, eller forbundets merke i gull og emalje – gies til kandidater som har 25 år sammenhengende verv i forbundet og eller dets organisasjoner


Arthur Knudsen og Geir Olsen fikk tildelt Fellesforbundets gullnål på årsmøtet til
Vestnorsk Grafiske Fagforenning den 19. mars 2011.

45 års jubilanter


Fra venstre Atle August Devik, Jacob Henry Walle, Bjørn Arne Valaker, Knut Doksæter
Alf Kjellevold og Atle Wedaa leder Vngf.

40 års jubilant


Fra venstre Dagfinn Mørk og Atle Wedaa leder Vngf.

25 års jubilanter


Fra venstre Gunnar Blindheim Vik, Yngve Steensæth, Pål Martin Heldal og
Atle Wedaa leder Vngf.