Bli medlem

Medlemskap i fellesforbundet gir deg en lang rekke fordeler.

Som medlem av Fellesforbundet i Sogn og Fjordane og Hordaland og med arbeidsplass innenfor den grafiske bransje vil du også være medlem av den lokale avdelingen, Vestnorsk Grafiske Fagforening.
En forening som er Norges nest eldste, stiftet 4. juli i 1876 av 33 typografer. Navnet den gang var Bergen Bogtrykkerforening. Foreningen ble i 2003 slått sammen med Sogn og Fjordane Grafiske Forening, stiftet i 1949, Voss Grafiske Forening og Odda Grafiske Forening.

Fullt navn

Adresse

Postnummer og sted

Arbeidsplass

Stilling

Telefon arbeid

Telefon Privat

Telefon mobil

e-post

Personnummer (11 siffer)

For å bekrefte innmeldingen, følg instruksene her
Please prove you are human by selecting the Flag.