Styret og utvalg

Styret:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Eirin Bratland Leder eirin@vngf.no 55 55 94 22 926 02 715
Katrine Anita Heggelund Styrerepresentant katanita@gmail.com 958 42 491
Kai Øystein Søvde Styrerepresentant kaioystein@ntp.no 402 42 942
Frode Tennebekk Nestleder frode.tennebekk@gmail.com 997 99 501
Per Ove Hjartholm Vararepresentant perhja@hotmail.com 479 12 699
Christian Savland Vararepresentant christian.savland@schibstedtrykk.no 948 98 985
Alexander Walter Eriksen Styremedlem/ungdomskontakt alek_eriksen@hotmail.com 452 55 535
Anders Myklebost Vararepresentant anders@myklebost.org 9696 6666
Thor Øyvind Syvertsen Styrerepresentant thor.syvertsen@schibstedtrykk.no 917 82 842
Robert Kuven Høgeli Sekretær roberthogeli_81@hotmail.com 454 59 461
Dag Gunnar Løtveit Styrerepresentant dag.lotveit@bt.no 911 98 685

Feriesenteret:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Gunnar Vik Leder gunnarbvik@gmail.com 99 61 39 36 55 24 46 01 996 13 936
Eirin Bratland Styrerepresentant eirin@vngf.no 55 55 94 22 926 02 715
Hans J. Remfeldt Styrerepresentant remfeldt@frisurf.no 55 21 33 00 55 92 93 58 992 92 772
Kari Vabø Styrerepresentant 55 19 51 98
Jan Selstad Thue Styrerepresentant
Robert Kuven Høgelid Styrerepresentant
Leif G. Kleppe Styrerepresentant 943 59 937

Arbeidsutvalg:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Eirin Bratland Leder eirin@vngf.no
Frode Tennebekk Representant
Robert Kuven Høgelid representant 454 59 461

Kontrollkomité:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Morten Rygh Representant
Simen Wehn Personlig vara
Thor Øyvind Syvertsen Representant
Hans Jørgen Remfeldt Personlig vara hans@mgrafisk.no
Christian Savland Representant
Leif G. Kleppe Personlig vara

Ungdomskontakt:

No posts found

Studier og arrangement:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Styret i VNGF Representanter

Museumskomité:

Title Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Roy Strøm Representant 55 31 53 43
Atle Devik Representant 55 21 47 90 55 93 18 97
Einar Eriksen Representant
Andreas Østergård Representant

Norsk Folkehjelp:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Hans Jørgen Remfeldt Representant remfeldt@frisurf.no 55 55 20 20 992 92 772
Simen Wehn Vararepersentant

Bergen og omland LO sitt representantskap:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Eirin Bratland Representant eirin@vngf.no 55 55 94 22 926 02 715
Frode Tennebekk Vararepresentant frode.tennebekk@gmail.com

Internasjonal kontaktperson LO:

Navn Rolle e-postadresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Morten Rygh Kontaktperson