Stipendordninger

Retningslinjer for stipendieordningen i VNGF

  1. Ordningen har som formål å yte økonomisk støtte til medlemmer av VNGF, som vil søke fagkunnskap ved etter‐ og videreutdanning eller ved reiser og messebesøk.
  2. Avsetning til stipend blir vedtatt på budsjettet hvert år, og bestemmes av styret i VNGF.
  3. Administreres av VNGFs styre.
  4. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle. Før det deles ut stipend skal søker undersøke om det er mulig å få økonomisk støtte fra Fellesforbundet sentralt eller LO. Maksimum beløp i stipend er kr. 5000.‐
  5. Søkere må ha vært medlem av foreningen i ett år, og for øvrig ha oppfylt alle forpliktelser i samsvar med VNGFs vedtekter.
  6. Der hvor medlemmer søker om stipend til etter‐ og videreutdanning og Palografen kan tilby denne utdanningen, skal dette benyttes.
  7. Søknad om stipend skal sendes foreningsstyret 6 uker før stipendet skal benyttes.
  8. Det avlegges rapport til styret i VNGF senest to måneder etter stipendets benyttelse.