VNGF

Vestnorsk Grafiske fagforening er organisasjonen for deg som arbeider innen grafiske fag.