Medlemskap og fordeler

Fellesforbundets visjon er styrke og troverdighet!
Styrke til å ta de tunge løftene på vegne av medlemmene, enten det dreier seg om større reformer gjennom de sentrale lønnsoppgjørene, eller å ta tak i enkeltsakene medlemmene måtte ha behov for å få løst i tilknytning til sitt arbeidsforhold. Troverdighet i at forbundet kan levere de medlemsfordeler som medlemmene etterspørr og har krav på.
––––
Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor i Norge med sine ca. 160 000 medlemmer, hvorav
ca. 110 000 er yrkesaktive. Fellesforbundet er tilstede i hele landet med 153 fagforeninger som organiserer arbeidstakere innenfor en lang rekke fag og bransjer, som f.eks. verkstedindustri, byggfag, treforedling, grafiske bedrifter, byggindustri, skogbruk, teko og Hotell- og Restaurant. Fellesforbundets størrelse og en organisasjon som er tilstede i hele landet sikrer at forbundet har en styrke til å gi deg som medlem den service og oppfølging som du har rett på. Som medlem i Fellesforbundet har du et betydelig organisasjonsapparat i ryggen den dagen du eventuelt kan trenge det.
––––
Gjennom å være medlem i Fellesforbundet skal du ha fordeler som gjør at det er en forskjell på å være organisert mot å være uorganisert. Som medlem i Fellesforbundet skal du være sikret at forbundet gjør en betydelig innsats for at du skal ha en trygg arbeidsplass, en rimelig lønnsutvikling, rett til medbestemmelse på arbeidsplassen og rett på bistand i spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold. Å melde seg inn i Fellesforbundet skal være den beste forsikring for dine lønns- og arbeidsvilkår som du kan skaffe deg!

Meld deg inn i VNGF og Fellesforbundet her.