Bli medlem

Medlemskap i fellesforbundet gir deg en lang rekke fordeler.

Som medlem av Fellesforbundet i Sogn og Fjordane og Hordaland og med arbeidsplass innenfor den grafiske bransje vil du også være medlem av den lokale avdelingen, Vestnorsk Grafiske Fagforening.
En forening som er Norges nest eldste, stiftet 4. juli i 1876 av 33 typografer. Navnet den gang var Bergen Bogtrykkerforening. Foreningen ble i 2003 slått sammen med Sogn og Fjordane Grafiske Forening, stiftet i 1949, Voss Grafiske Forening og Odda Grafiske Forening.

  Fullt navn

  Adresse

  Postnummer og sted

  Arbeidsplass

  Stilling

  Telefon arbeid

  Telefon Privat

  Telefon mobil

  e-post

  Personnummer (11 siffer)

  For å bekrefte innmeldingen, følg instruksene her

  Please prove you are human by selecting the truck.