BEVAR NORSK MEDIAMANGFOLD!

Et opprop for pressestøtten

Mangfoldet trues nå av politikere som ønsker å kutte i pressestøtten. Partier som er opptatt av valgfrihet og mangfold, som nå går inn for kutt i pressestøtten, må derfor snu i dette spørsmålet. 

Nordmenn har i mange år vært verdens mest avislesende folk, med en bred og sterk avisflora. Vi mener dette er en umistelig side av vårt samfunn og noe alle som setter mangfold og valgfrihet høyt, og alle som anerkjenner ytringsfriheten som en avgjørende verdi, bør kjempe for å bevare.

Vi mener at den frie pressen kun er fri når eierskapet er mangfoldig og finansieringskildene er flere. Vi registrerer at to konserner i dag eier 56 prosent av alle norske aviser og ser ikke denne utviklingen som en styrke for norsk presses flerstemmighet og kvalitet. Det er avgjørende at norske myndigheter, uavhengig av politisk ståsted, fører en fornuftig politikk for å bevare og styrke den norske avisfloraen.

Et eksempel på klok politikk er pressestøtten – innført av Borten-regjeringen i 1969. Den sikrer bredden i norsk presse ved aviser som Vårt Land, Dagen, Klassekampen, Dagsavisen og Nationen. Den sørger for at flere av våre største byer har mer enn én dagsavis, slik som Bergensavisen og Rogalands Avis sikrer i Bergen og Stavanger. I tillegg bidrar den til at en rekke mindre steder har en lokalavis.

Også avisbransjen må forholde seg til den teknologiske utviklingen, men det må være på avisenes egne premisser. Politikere kan ikke være pådrivere for at pressen skal legge ned sine papiraviser og utgi avisene på nett.

Fjernes 100 millioner fra pressestøtten utgjør dette 0,1 promille av statsbudsjettet. Vi mener dette kan få fatale konsekvenser for det mediemangfoldet vi har grunn til å være stolte av.

Lars Roar Langslet, forfatter og tidligere kultur- og vitenskapsminister (H)
Kjell Magne Bondevik, leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og statsminister 1997-2000 og 2001-2005
Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere kinosjef i Oslo
Sissel Benneche Osvold, prisbelønnet, mangeårig Dagbladet-journalist
Georg Apenes, tidligere stortingsrepresentant for Høyre og direktør i Datatilsynet
Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag
Olaug Nilssen, forfatter
Vibeke Løkkeberg, filmregissør
Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag
Merete Furuberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Francis Sejersted, tidligere styreformann i Institusjonen Fritt Ord
Tore Renberg, forfatter
Jahn Otto Johansen, tidligere redaktør og forfatter
William Nygaard, leder i Norsk PEN og styreleder i NRK

Gå inn på www.mediemangfold.no og signer oppropet!