Fra jubilantmarkering 20. november 2021

Endelig ble det mulig å arrangere fest og feiring for jubilanter fra 2020 og 2021.

25 års medlemskap

Fra venstre: Morten Rygh, Finn Botnen, Christel Devik og Knut Olav Brekke

40 års medlemskap

Fra venstre: Rolf Haugland, Trygve Karlsen, Harald Tveiterås

Æresmedlemmer, 45 års medlemskap

Fra venstre: Geir Olsen, Kåre Hæggernæs, Jan Willi Andersen TIge, Geir Henning Liljegren, Jørgen Øvstegård, Steinar Vie, Walter Albert Jensen og Espen Visnes.