Jubilanter på årsmøte 2022

Fra venstre: Jan Kristoffer Mathiassen holdt en god tale til jjubilantene og delte ut diplomer og merker.
25 års jubilant Rune Børsheim, 40 års jubilant Simen Einar Wehn, 45 års jubilant Rune Larsen, Nils Olav Dalheim, Bjørn Matre, Kåre Håland, leder Eirin Bratland og 40 års jubilant Trond R. Berentsen.