FASTTELEFON UTE AV DRIFT

Fasttelelfon med nr. 55 55 94 20 og 55 55 94 22 er ute av drift pga tekniske endringer og blir ikke satt opp igjen. Mobil erstatter  disse.