Jubilanter på årsmøte 17. mars 2018

Fra venstre: 45 års jubilant Arne Kvamme, Tore Kjell Stiansen, Geir Kvamme, Øystein Aasen. 40 års jubilant Stein Øvrebø. 45 års jub. Rolf Kristoffer Vik, Knut Mjøs, Bjørn Amundsen, Terje Lie, Ole Dagfinn Vonli, Atle Isager og Jan Kåre Helgesen